Kayaport Teknoloji Hizmetleri


Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Tübitak Destekli Projeler

İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Saha ve Mağaza Satış Yönetimleri

Aymada yazılımı ile GSM sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların satış, stok, cari ve fatura işlemlerini bulut üzerinden yönetebilmesi sağlanmaktadır.

Finansal Çözümler

Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır.
 Bilgi Güvenliği Politikamız 


KAYAPORT TEKNOLOJİ, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  1. Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  2. Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  3. Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  4. Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  5. Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
  7. İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  8. Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  9. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.


Ürünlerimizİletişim


 Telefon : 0212 691 61 60

 GSM : 0530 494 04 04

 E-mail :


 Merkez Adres

 Şube Adres